Tietosuojaseloste

Tämä on Ugly Cookie Oy:n tietosuojaseloste, joka on päivitetty 17.6.2022.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Ugly Cookie Oy, Y-tunnus 2993088-5 (myöhemmin tekstissä Ugly)
Sähköposti: team@ugly.fi
Puhelin: +358 50 373 1442
Postiosoite: Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
Yhteyshenkilö: Micah Gland, micah@ugly.fi

Rekisterin käyttötarkoitus ja sisältö

Ugly kerää asiakkaiden henkilötietoja tilausten toimittamista ja markkinointia varten. Rekisteri sisältää asiakkaista seuraavat tiedot:

Ugly ei kerää eikä talleta asiakkaiden maksutietoja. Maksutiedot kerää verkkokaupan maksuvälittäjänä toimiva Visma Pay (Paybyway Oy, Y-tunnus 2486559-4).

Ugly säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tai niin kauan kuin laki velvoittaa Uglya säilyttämään henkilötiedot.

Tietolähteet

Ugly kerää tietoja seuraavista tietolähteistä:

Evästeiden (cookies) käyttö

Ugly käyttää evästeitä (cookies) ja paikallista tallennusta (local storage) nettisivujen teknisen toteutuksen apuna. Lisäksi tarvitsemme leipomiamme cookieita kasoittain, jotta pystymme kirjoittamaan tällaista lakitekstiä.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Uglyn yhteistyökumppaneille asiakkaiden toimitusten tilaukseen liittyviä toimenpiteitä varten. Esimerkiksi asiakkaan yhteystiedot luovutetaan kuljetusliikkeelle tilauksen toimittamista varten.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet Uglyn rekisteröimiin tietoihin:

Asiakkaalla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos Uglylla ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.